Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 827), mogą Państwo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość i zwrócić zakupiony towar.

W takim przypadku należy przesłać pod adres kontaktowy sklepu sklep@hempets.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy i odesłać zakupiony towar. Wymienione oświadczenie można również dostarczyć wraz z odsyłanym towarem.

Zwracany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie oraz plomby zabezpieczające w stanie nienaruszonym. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione a sprzedawca uzna, że produkt nie nadaje się do dalszej odsprzedaży, zwrot zostanie odrzucony o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostaną Państwu zwrócone wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Jeśli wybrali Państwo sposób dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez nas, wówczas zwrócone zostaną Państwu koszty doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Do zwracanego towaru proszę dołączyć wszystkie otrzymane z nim akcesoria, a także dowód zakupu (paragon / faktura) lub jego kserokopię.

Zwracany produkt należy odesłać na adres:
THE HEMPIER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Morawsko 20, 37-514 Morawsko

Reklamacje

  1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego towaru pod adresem sklep@hempets.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania kompletnego zlecenia.

    Reklamowany produkt należy odesłać na adres:
    THE HEMPIER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    Morawsko 20, 37-514 Morawsko

  2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
    • Imię i Nazwisko
    • Adres
    • Adres e-mail Kupującego
    • Datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
    • Numer dokumentu sprzedaży
    • Przedmiot reklamacji
    • Wskazanie żądania Kupującego
    • Zapis w tytule e-mail: Reklamacja
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Okoliczności uzasadniające reklamację:
    a. Każda reklamacja musi zawierać opis niezgodności z zamówieniem. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie dostarczonych materiałów w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Kupujący zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia.
    b. W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.
    c. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej w terminie do 14 dni.