Projekty UE
Szukaj
Koszyk 0
Darmowa dostawa od 150zł
Menu

Zwiększenie konkurencyjności The Hempier Sp. z o.o.

 

Dnia 20/12/2022 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie konkurencyjności The Hempier Sp. z o.o. dzięki ekspansji na rynki zagraniczne.”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 

Opis projektu: 

Projekt dotyczy podjęcia działań mających na celu rozwój przedsiębiorstwa za granicą Rzeczpospolitej Polskiej. a w szczególności przygotowania planu marketingowego, modyfikacji strony internetowej przeznaczonej do promocji i sprzedaży produktów – karm uzupełniających dla zwierząt na rynkach zagranicznych, opracowania opisów produktów na rynki zagraniczne, badań marketingowych a także wzięcie udziału w w zagranicznej imprezie targowej. W ramach projektu Spółka dokona też zakupu usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego oraz usług doradczych, które zostaną wykorzystane w procesie internacjonalizacji działalności gospodarczej. Zostaną również zlecone usługi polegające na zaprojektowaniu, wyprodukowaniu i dostawie materiałów promocyjnych. Projekt zostanie zrealizowany w okresie lipca 2022 do grudnia 2023. Model biznesowy został przygotowany przez zewnętrzną firmę konsultingową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Internacjonalizacji zostaną poddane produkty Wnioskodawcy w postaci karm uzupełniających dla zwierząt. Docelowe rynki zagraniczne, które będą kierunkami eksportu oferty Wnioskodawcy to Niemcy i Czechy oraz Wielka Brytania. Do najważniejszych zadań, zaplanowanych do przeprowadzenia w ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności należą przygotowanie modelu biznesowego, materiałów promocyjnych i strony internetowej. udział w międzynarodowym evencie targowym.

 

Cel projektu i efekt projektu: 

Celem projektu jest rozwój działalności gospodarczej Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, przede wszystkim czeskim, brytyjskim i niemieckim. Realizacja projektu internacjonalizacji pozwoli Wnioskodawcy zniwelować negatywne skutki pandemii COVID-19, a także umożliwi dynamikę rozwoju poprzez dywersyfikację działań tj. eksport. Realizacja przedmiotowego projektu otworzy perspektywę rozwoju Spółki, poprzez wejście Wnioskodawcy na rynki zagraniczne, a w konsekwencji zwiększenia grupy kontrahentów, a przede wszystkim odbiorców produktów The Hempier Sp. z o.o.  W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca zdobędzie nowych, zagranicznych kontrahentów, zagwarantuje swojej marce rozpoznawalność. Umocnienie pozycji rynkowej. zwiększenie sprzedaży umożliwi Wnioskodawcy realizowanie kolejnych wyzwań gospodarczych.

 

Całkowita wartość projektu: 410 138,31 zł

Wartość dofinansowania UE: 283 844,54 zł

Data zamieszczenia: 3 stycznia 2023 r.